Idiomes
Cercar

09/09/2009

estrelles

Imprimir pàgina

Una curiosa coincidència!!!!


Article publicat a EL PUNT (Edició Barcelona i Girona, 25 de setembre de 2009) 

Veure arxiu pdf adjuntat

Una Constant Física és una quantitat física que, és generalment acceptat que, és universal en la natura i constant en el temps. La constant física es pot contrastar amb una constant matemàtica, què és un valor numèric fix, però que no implica directament cap mesurament físic.

Hi ha moltes constants físiques en el món de la ciència i en l'Univers... potser les més amplament reconegudes són les constants de Plank h, la constant de gravitació universal G, la velocitat de la llum c, la constant dels gasos R, ó la càrrega de l'electró e d'entre moltes altres.

Alguns físics han explorat el fet de que si les constants físiques fonamentals tinguessin valors lleugerament diferents, el nostre Univers seria radicalment diferent i que amb tota seguretat ni la vida, ni la vida intel·ligent haurien estat possibles... conseqüentment dóna la sensació que el nostre Univers ha estat finament sintonitzat "fine-tuned" per a permetre la vida intel·ligent. Aquest és el Principi Antròpic, cada vegada més altament acceptat per tota la comunitat científica global.

El Principi Antròpic Fort "Strong Anthropic Principle" apunta que deu ser perquè aquestes constants fonamentals van adquirir els seus respectius valors que hi ha hagut suficient ordre en l'Univers i riquesa en diversitat elemental perquè la vida hagi sorgit i hagi pogut evolucionar cap a la intel·ligència...

Entre totes aquestes constants físiques n'hi ha una de molt important en el microcosmos, aquesta és el Nombre d'Avogadro.

El Nombre d'Avogadro o constant d'Avogadro (en honor d'Amedeo Avogadro) és el nombre de entitats que hi ha en un mol. El seu símbol és NA . Antigament, es definia com al nombre d'àtoms de carboni-12 que hi ha en 12 g de carboni-12.

La constant d'Avogadro es pot aplicar a qualsevol entitat... és una constant que indica la quantitat d'unitats elementals (àtoms, molècules, ions, electrons, o altres partícules o grups específics d'aquestes) existents en un mol de qualsevol substància.

Per exemple, la massa atòmica relativa del ferro es 55,847; per tant, NA àtoms de ferro tenen una massa de 55,847 grams. També podem dir doncs que en 1 mol de fotons n'hi ha la constant d'Avogadro de fotons.

El valor recomanat per la Constant d'Avogadro és 6,02214179 (30) × 1023 mol-1. Per simplificar, se sol arrodonir a 6,022 × 1023, que és suficient per la majoria d'aplicacions.

...i ara bé la curiositat...

Resulta que quan un mira al Cosmos i més concretament a La Via Làctia, ens n'adonem que el nombre aproximat d'estrelles (Sols) NE presents  en la nostra galàxia s'acosta als 500.000 milions d'estrelles (5x1011) segons els darrers càlculs de la ciència astronòmica.

També, i després de les darreres descobertes del telescopi Hubble de Camp Ultra Profund, les estimacions del nombre de galàxies NG en l'Univers conegut (fins allà on ha arribat fins ara el Hubble) és d'uns 200.000 milions (2x1011).

Llavors, si combinem els dos nombres anterior NE x NG per fer una aproximació del nombre d'estrelles (Sols) del nostre Univers... quin és el resultat?

NE  X  NG ≈ NA

O sigui  que el nombre de estrelles aproximat de tot l'univers conegut fins ara s'acosta sospitosament al Nombre d'Avogadro... interessant no?

En conclusió, una de les constants més importants per regir el MICROCOSMOS i tot el que d'ell se'n deriva (d'entre altres coses la vida intel·ligent), sembla que també apareix i podria tenir la seva importància en el MACROCOSMOS ...

Coincidència... o aquí s'hi amaga quelcom més?

Vostès decideixen!!!!!!

Documents adjunts


[<] Torna enrere

Escriu el teu comentari

  • Està conforme i ha llegit l'avís legal

comentaris

No hi ha comentaris

Segueix-me!