Idiomes
Cercar

23/05/2009

estrelles

Imprimir pàgina

Creativació: nou paradigma del canvi


Article publicat a EL PUNT (Edició Països Catalans, dissabte, 23 de maig de 2009)

veure arxiu pdf adjuntat

Des que ha començat aquesta maleïda crisi que una de les paraules més sentides i llegides és la  innovació. Innovació com un dels únics antídots per superar-la i enfrontar-se al nou escenari global i als nous reptes que aquest ens ha d'oferir ...discursos polítics, tertúlies, xerrades radiofòniques, articles d'opinió,...tots: actors polítics, econòmics, socials, amb més o menys coneixement, gosen contínuament posar-se "en boca" la paraula innovació empobrint-la i provocant així una constant devaluació d'aquesta via de generació de riquesa ...s'ha abusat i s'ha fet mal ús de la paraula innovació, com si aquesta fós l' única panacea per superar tots els nostres mals actuals i de l'avenir.

Tot això ha creat un cert grau de desconcert i inseguretat en els responsables d'estirar del carro, perquè si s'analitza el grau de maduresa innovadora de les nostres companyies es pot fàcilment constatar que, en general i salvant comptades excepcions, s'està a anys llum del que seria òptim i desitjable per a un País que pretén situar-se en una situació privilegiada al bell mig de les millors economies del món ...

Algunes companyies a la base de la piràmide, tot just ara, "quan veuen les dents al llop", es plantegen començar a innovar, però amb les presses de la crisi no saben ni com, ni per on començar... ni si hi arribaran a temps; d'altres en tenen tota la voluntat, però no tenen clar el camí per implantar-la i els resultats aconseguits així són totalment esporàdics, a l'atzar i amb poques possibilitats de retorn; poques companyies tenen processos sistematitzats que els assegurin un creixement de qualitat i una certa garantia de supervivència enfront dels embats de la crisi global. Però el més preocupant és que es podrien comptar amb els dits de la mà els que usen i visualitzen la Creativació com a base de la seva pervivència d'avui i per demà, i com a nou model per catalitzar el canvi. Aquestes poques organitzacions comencen ja a tenir molt clar que només amb recerca i  amb la gestió sistemàtica de la innovació no en faran prou per a enfrontar-se a l'escenari incert i desconegut que els tocarà viure després de superar la conjuntura actual.

Sí, la Creativació (Gestió Sistemàtica i Integral de la Creativitat & Innovació) com a nou paradigma de l'èxit del demà i motor per impulsar un nou model de canvi econòmic i social ... la creativació com a nova eina de gestió per assegurar-nos el futur.

En uns pocs mesos ja no n'hi haurà prou amb una gestió sistemàtica i excel·lent de la innovació, ni amb centres de referència dedicats a la recerca i a la innovació...caldrà quelcom més, molt més... caldrà enfocar-se al valor i alimentar la innovació amb moltes més idees, amb una generació quantiosa i conscient de nous conceptes, fent així un salt quàntic respecte al que hem conegut fins ara on la creativitat ha estat poc conscient, un vedat privat d'uns pocs (es creia que només era "do de genis" i exclusiva dels departaments creatius), i gairebé gens enfocada al retorn... Ara, a més, caldrà també gestionar de forma sistemàtica la Creativitat i eixamplar-la en el si la societat i de les organitzacions i fer-la compatible amb la capacitat d'innovar...en resum, preparem-nos per creativar!!!!

La Creativitat i la generació conscient de nous conceptes com a condició necessària, però no suficient per a generar innovació, per a generar retorn...es pot ser creatiu, però això no significa que necessàriament es sigui innovador ... Per a ésser innovador primer cal tenir moltes idees i per això cal conèixer tècniques de generació d'idees, tècniques de definició de focus creatius, ... i posteriorment ser capaços de destriar i seleccionar les millors idees, veure'n les oportunitats, valorar-les (sota criteris de risc i valor aportat), prioritzar-les en el temps, cercar els recursos i executar-les correctament per a convertir-les en retorn per a les nostres organitzacions i la nostra societat...en definitiva creativar (crear & innovar) per a subsistir amb garanties en un món on els reptes econòmics, ecològics i de sostenibilitat ja ens comencen a fer trontollar...

La Creativitat ens fa imaginar coses noves...la Innovació ens fa rendibilitzar aquestes coses noves que hem imaginat en el procés creatiu. La Creativació doncs, serà fer compatible la gestió sistemàtica, socialitzada (on tothom hi participa) i integral (com un tot) tant de la Creativitat com de la Innovació aconseguint una creativitat conscient, generalitzada i enfocada a resoldre els grans reptes de les organitzacions i de la societat.

La Creativació i disposar d'una societat amplament creativadora pot ser la base per migrar a l'anhelat nou model econòmic...un model més enriquidor i just per a tothom i, per tant, com més d'hora ens apliquem a aquest nou canvi de paradigma en el si de les nostres organitzacions, del nostre sistema educatiu, dels nostres pobles, de la nostra gent...més d'hora veurem la llum al final del túnel i albirarem el futur que com a persones desitgem i al nostre Planeta devem...

Documents adjunts


[<] Torna enrere

Escriu el teu comentari

  • Està conforme i ha llegit l'avís legal

comentaris

No hi ha comentaris

Segueix-me!