Idiomes
Cercar

29/11/2006 - 00:00

estrelles

Imprimir pàgina

Innovar per Créixer


“Innovar per créixer”…llegeixin l'article publicat al “Dossier Econòmic”, el setmanari econòmic més prestigiós de Catalunya (edició novembre 2006)

Avui en dia tot sovint sentim a parlar d' INNOVACIÓ.  Potser, és la paraula més utilitzada en el món empresarial, escoles de negocis, fòrums i altres esdeveniments ... però segurament no es contempla la innovació com un senzill procés de planificació estratègica que pot portar a creixements rendibles i sostinguts, minimitzant els riscos que altres estratègies de creixement podrien comportar.

El creixement rendible NO és una opció que hàgim o no d'escollir. Avui en dia és un imperatiu per a la subsistència de les nostres Companyies i Projectes Empresarials. Ara bé cal tenir molt en compte que els riscos d'algunes Estratègies de Creixement són substancials i no en va, un 75 % dels majors desastres empresarials dels darrers cinc anys s'han degut a iniciatives de creixement equivocades i/o mal planificades. A l'altra cara de la moneda, però s'hi poden trobar companyies amb creixements sostinguts, ordenats i rendibles que han efectuat moviments segurs tot utilitzant la Planificació Estratègica i Sistemàtica de la Innovació com a motor del seu creixement.

I per dur a terme aquest procés de créixer innovant, no s'ha d'ésser un geni ni posseir talents excepcionals, simplement cal "desitjar-ho", aprendre la forma de dur-ho a terme i fer-ho realitat.

En l'actualitat, establir una Estratègia de Gestió Sistemàtica de la Innovació està a l'abast de totes les empreses i projectes (empresarials o no) que ho desitgin i ho vulguin implantar, això sí comptant amb el compromís ferm de la propietat i tot l'equip directiu que hauran d'ajudar a desenvolupar-ne les diferents fases del procés, que les podríem resumir en:

La Generació d'una Cultura Innovadora interior: la innovació com un estat mental permanent en l'empresa, intentant inculcar un esperit creatiu i emprenedor a tots els col·laboradors, cercant constantment innovadors nats en els processos de selecció i promoció, i tenint molt en compte la implicació i l'aportació creativa de les persones en els instruments i la política de retribució.

La Generació de Noves Idees i Conceptes: comunicant constantment als col·laboradors l'evolució i les tendències dels principals mercats on opera la Companyia, i posant a disposició de tots ells la informació i els instruments de captació de noves idees ja sigui en productes, processos o serveis, perquè d'aquí en pugui sorgir un "pool" suficientment nombrós d'idees per a valorar.

L'Anàlisi de Valor i la Priorització de Projectes: implantant en el si de l'Empresa metodologies de Gestió de la Cartera de Projectes d'Innovació  (PPM Project Portfolio Management), sistemes avantguardistes que permeten filtrar totes les idees generades en la fase anterior, seleccionar-ne les millors i prioritzar-les en el temps, seguint criteris d' Atractivitat (Tècnica, Tecnològica i de Mercat), de Risc (Tècnic, Tecnològic i de Mercat) i de Valor Aportat al client final. Alhora aquests sistemes permeten valorar les TIR (Tasses Internes de Retorn) esperades per a cada projecte, permetent a l'empresari equilibrar la seva cartera de projectes d'innovació com si d'un fons bancari es tractés i poder-se avenir així a diferents perfils de risc innovador d'acord amb la seva personalitat empresarial.

 

Sorgeixen així els PLANS MESTRES D'INNOVACIÓ, autèntics plans de ruta de la innovació i que ens conduiran a un degoteig constant de nous productes amb una probabilitat elevadíssima d'èxit comercial en el si de mercat. Evidentment, l'objectiu final és obtenir un Mapa de Projectes ben equilibrat, amb innovacions tant incrementals com de ruptura, la qual cosa empeny la competitivitat, les vendes futures, així com el creixement rendible de l'empresa

El Desenvolupament de Producte: implantant en el si de les empreses processos sistemàtics de Planificació de Projectes i Recursos, així com invertint en les darreres tècniques i tecnologies de Disseny Concurrent, Disseny Industrial, CAD 3D, Prototipatge Virtual, Anàlisi de Valor, Anàlisi Funcional, AMFE's, etc ...

La Redefinició d'Instal·lacions Productives, Instal·lacions i Processos: repensant l'ús que fem de les nostres instal·lacions per tal d'adaptar-les a aquest procés innovador i convertint-les  en vertaders motors de la creativitat.

La Gestió del Coneixement i la Tecnologia : les seus de les Companyies com a vertaders Centres d'Intel·ligència (amb biblioteques, bases de dades, etc ...) capaços de preservar el coneixement adquirit durant tants anys i potenciar-se amb el coneixement de l'avenir.

 Les Aliances Estratègiques "cooperar per competir": cercant constantment un augment del rendiment innovador mitjançant aliances estratègiques amb clients, proveïdors, centres tecnològics, universitats i, si s'escau  ...també amb competidors.

Les Fonts de Financiació: cercant els recursos per alimentar aquest procés, ja siguin propis com aliens (financers i/o institucionals).

 

Els Indicadors del Procés d'Innovació: com a part final de tot aquest procés, aquest "scorecard" ens presenta amb quina mida aquest tipus de gestió sistemàtica ens ajuda a millorar  el rendiment de la nostra inversió empresarial.

Com a resum final, constatar que la innovació constant i exitosa no és fruit de l'atzar ni de la genialitat, sinó que és el resultat d'una metodologia de treball que permet diferenciar de forma clara entre simples idees (nova combinació de dos elements ja existents) i/o vertaderes oportunitats de negoci (nova combinació de dos elements ja existents, però que a més aporta un nou Valor a un nombre significatiu de clients potencials), per a obtenir així una pluja constant de nous productes d'èxit en el mercat  i assolir un creixement rendible que ens permeti seguir gaudint del nostre estatus vital.

Documents adjunts


[<] Torna enrere

Escriu el teu comentari

  • Està conforme i ha llegit l'avís legal

comentaris

No hi ha comentaris

Segueix-me!