Idiomes
Cercar

04/07/2007 - 00:00

estrelles

Imprimir pàgina

Optimització del Rendiment del Llescat per mitjà de la Tenderització


El rendiment de les linees de llescat s´ha convertit en poc temps en una qüestió clau per als fabricants de productes carnis. La qualitat de la carn té gran influencia en el rendiment i encara que seria aconsellable la classificació de la mateixa, l´aument d´aquest tipus de productes fa difícil la seva pràctica en la majoria de les empreses. per això s´està investigant continuament sobre com reduir les mermes de llescat a travès del procès, sense que afecti l´aspecte del tall ni les característiques organolèptiques del producte.

En aquest article s´aestudia la influència del tipus i intensitat de tenderitzat en dos productes de qualitats diferents. els resultats demostren que amb l´aument del grau de tenderització s´aconsegueix una millor rentabilitat en les linees de llescat, però que també pot arribar a afectar el tall del producte, pel que serà necessari buscar l´equilibri entre rendiment i qualitat en cada cas. Amb aquests resultats, s´intenta demostrar fins on es pot arribar amb cada tipus de tenderització i el seu efecte sobre els diferents aspectes del producte final.

Veure arxiu pdf adjuntat

Documents adjunts


[<] Torna enrere

Escriu el teu comentari

  • Està conforme i ha llegit l'avís legal

comentaris

No hi ha comentaris

Segueix-me!